ROZPOČET obce Vémyslice na rok 2004

 

Příjmy:

1111 daň z příjmů FO ze záv. čin. 781,60

1112 daň z příjmů FO z podnikání 209,20

1113 daň z FO- vybírané srážkou 47,00

1121 daň z příjmů PO 862,10

1211 daň z přidané hodnoty 1296,60

1337 poplatek za likvidaci odpadu 200,00

1341 poplatek ze psů 9,00

1343 poplatek za užívání veř.prostr. 9,00

1361 správní poplatek 10,00

1511 daň z nemovitostí 693,70

4112 neinvestiční dotace 246,80

4121 neinvestiční dotace od obcí 105,70

4221 investiční dotace od obcí 111,90

1012 zemědělství 55,00

2131pronájem pozemků 55,00

1031 pěstební činnost 10,00

2111 příjmy z poskytování služeb 10,00

2310 pitná voda 3,00

2111 příjmy z poskytování služeb 3,00

3111 předškolní zařízení 19,00

2111 příjmy z poskytování služeb 19,00

3319 ostatní záležitosti kultury 0,20

2111 příjmy z poskytování služeb 0,20

3723 sběr a svoz ostatních odpadů 10,00

2324 přijaté příspěvky a náhrady nekap 10,00

3419 tělovýchovná činnost 97,30

2111 příjmy z poskytování služeb 30,00

2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 67,30

3421 využití volného času dětí a mlád. 10,00

3121 přijaté dary na investice 10,00

3612 bytové hospodářství 25,50

2111 příjmy z poskytování služeb 10,00

2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 15,50

3632 pohřebnictví 84,60

2111 příjmy z poskytování služeb 13,00

2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 71,60

6171 místní správa 18,00

2111 příjmy z poskytování služeb 10,00

2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 8,00

6310 příjmy z fin. operací 6,00

2141 příjmy z úroků 6,00

Příjmy celkem: 4.921,2

 

Financování:

8114 splátky krát. půjčených prostř. -724,00

 

 

Výdaje:

1031 pěstební činnost 21,80

1036 správa v lesním hospodářství 20,00

2212 silnice 40,00

2310 pitná voda 121,00

2321 odvádění a čištění odp.vod 50,00

3111 předškolní zařízení 124,50

3113 základní škola 155,00

3141 školní stravování 80,00

3314 knihovny 17,00

3319 ost. záležitosti kultury 31,30

3419 ost. tělových.činnost 63,00

3421 volný čas dětí a mlád. 50,00

3612 bytové hospodářství 10,00

3631 veřejné osvětlení 120,00

3632 pohřebnictví 54,00

3633 plynofikace 72,00

3721 sběr a svoz nebez.odpadu 20,00

3722 sběr a svoz komunál.odpad. 270,00

3723 odpady ostatní 40,00

3745 veřejná zeleň 19,00

5512 sbor dobrovolných hasičů 50,00

6112 zastupitelstvo obce 535,00

6171 místní správa 2165,60

6310 výdaje z fin. operací 25,00

6320 pojištění 43,00

 

Výdaje celkem: 4.197,20

 

 

 

Vyvěšeno: 26.11.2003

Sňato: 13.12.2003